Naša spoločnosť vznikla v roku 2000 a je pokračovateľom spoločnosti HYDROSERVIS s.r.o., ktorá bola založená v roku 1993. Zaoberáme sa hlavne činnosťami v oblasti strojárstva, konkrétne hydrauliky,
ako dodávateľ prvkov a servisných prác pre výrobné podniky, ktorými sú najmä spoločnosti vyrábajúce pre automobilový priemysel a ostatné odvetvia strojárskeho priemyslu,  spoločnosti vyrábajúce materiály pre stavebníctvo, ale aj mnoho iných. Našou prednosťou je využívanie špičkovej diagnostickej a meracej techniky pri zisťovaní porúch, ako aj pri analýzach príčin problémov. Taktiež dokážeme zabezpečiť dodávky náhradných dielov od renomovaných zahraničných výrobcov. Našou hlavnou zásadou je orientácia na požiadavky zákazníkov.

HYDROSERVIS SK s.r.o.

Hlavné činnosti:

Back
Next
www.hydroservissk.sk

predaj hydraulických prvkov a agregátov

predaj tesniacich prvkov

predaj hydraulických olejov

servisné práce a údržba v oblasti hydrauliky a elektroniky

nastavovanie parametrov strojov, úpravy hydraulických systémov

diagnostika hydraulických systémov, on-line merania parametrov,


vyhodnocovania, vypracovania správ a analýz

výmena hydraulických olejov, čistenie systémov, filtrácia


hydraulických systémov

merania a rozbor znečistenia hydraulických olejov

prednášky a školenia pracovníkov údržby